2020-02-01

خدمات کلینیکال

2020-02-01

ایمنولوژی و سرولوژی

ایمونواسی   ایمنی‌شناسی یا ایمونولوژی یکی از شاخه‌های زیست‌ شناسی است که به بررسی انواع واکنش های ایمنی جانداران در برابر آنتی ژن‌های بیگانه و روند […]
2020-02-01

نمونه‌برداری

بافت‌برداری یا بیوپسی (به فرانسوی: Biopsie)، که به آن تکه‌برداری و نمونه‌برداری نیز می‌گویند، یک آزمایش پزشکی است که معمولاً توسط یک جراح یا متخصص رادیولوژی […]
2020-02-01

پاتولوژی

    پاتولوژی به معنای آسیب شناسی و مطالعه نمودن بیماری‌ها است. پاتولوژی مانند پلی بین علم روز دنیا و طب پزشکی می‌باشد که پایه هر […]
2020-01-31

هماتولوژی

خون‌شناسی یا هماتولوژی (به انگلیسی: Hematology) به مطالعه یاخته‌های خونی، انعقاد خون و فرایند خونسازی می‌پردازد. این علم مقدار و ساختمان و عمل سلولهای خونی، پیش‌سازهای […]
2020-01-31

بیوشیمی

بیوشیمی علمی است که درباره ترکیبات و واکنشهای شیمیایی در موجودات زنده بحث می‌کند.   دید کلی اساس شیمیایی بسیاری از واکنشها در موجودات زنده شناخته […]
2020-01-31

میکرو بیولوژی

میکروبیولوژی (Microbiology) شاخه ای از “علم‌ زیست‌ شناسی‌” است که با “میکروارگانیسم ها” برخورد می کند، یعنی شناخت میکروب‌ ها (میکروب‌ شناسی) و ریززیست‌ ها (ریز زیست‌ شناسی). در […]
2020-01-31

هورمون شناسی

بحث هورمون و بیماری های مرتبط با آن از صدها سال قبل در مطالعات پزشکی به آن پرداخته شده. شواهدی که از تاریخ بدست آمده نشان […]