ایمنولوژی و سرولوژی
2020-02-01
راهنمای مراجعین
2020-02-01

خدمات کلینیکال

Phlebotomy
Histology
Therapeutic Drug Monitoring
Immunhistochemistry
Drugs of Abuse Testing
Immunohematology
Hematology
Endocrinilogy
Microbilogy
Mycology
Clinical Chemistry
Parasitoogy
Biological and Environmental Testing
Serology
Cytology
Molecular Diagnostics
Cytogenetics
Sjpecial Studies upon request
Diagnostic testing for disorders of Amino Acid and organic acid metabolis

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *