آزمایشگاه تشخیص پزشکی مدیکا در تابستان 1396 در
ساختمانی 3 طبقه با زیربنایی بالغ بر 600 متر مربع
فعالیت خود را آغاز نمود
آزمایشگاه مدیکا به عنوان یک مرکز ارائه دهنده خدمات
آزمایشگاهی تخصصی ، فوق تخصصی و با استفاده از
نیروهای مجر با توان علمی بالا و با هره گیری از تکنولوژی
روز دنیا رسالت خود میداند که جهت ارتقاء سلامت مراجعین محترم
. از طرق ارائه خدمات پاراکلینیکی با کیفیت گام بردارد
آزمایشگاه مدیکا برای رفاه حال مراجعین مترم با راه اندازی جوابدهی
الکترنیکی،ربات تلگرامی،پست جواو همچنین ارسال مستقیم جواب به
مطب پزشکان محترم خدمات نوین ارائه میدهد.
آزمایشگاه مدیکا با همکاری کارشناسان ممیزی دانشگاه وبا
بهره گیری از نرم افزار های کنترل کیفی و کنترل های روزانه
داخلی و خارجی RANDOX,ROCHE سعی در ارائه بهترین
دقت و صحت در نتایج آزمایشات خود دارد.